058-2963300
Jeugd

Voetbalschool

De voetbalschool van SC Cambuur biedt de meest talentvolle jeugdspelers in de leeftijd van 8 tot 11 jaar de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Zo kunnen deze spelers kennis maken met de werkwijze en manier van trainen bij SC Cambuur, met het uiteindelijke doel om de beste jeugdspelers te selecteren en laten instromen in het O12-team van SC Cambuur. Al deze spelers komen uit onze eigen regio omdat we vinden dat SC Cambuur deze spelers de kans moet geven om profvoetballer te kunnen worden. Op deze pagina tref je zowel praktische informatie als de missie en visie van de Voetbalschool SC Cambuur.

Praktische informatie

Locatie
Sportpark Wiarda – Blauw Wit`34
Ublingaplantage 4
8939 EZ Leeuwarden

Trainingstijden
De Voetbalschool SC Cambuur traint op de vrijdagmiddag op Sportpark Wiarda. De trainingen vinden plaats van 16.00 – 17.30 uur (15.45 uur aanwezig). De kantine en bestuurskamer van amateurpartner Blauw Wit ’34 dienen als ontvangstruimtes.

Contact algemeen
Anko Veenboer
jeugd@cambuur.nl 

Coördinator Voetbalschool SC Cambuur
Fedrik Houtstra

Hoofdtrainers:
Nicky Boonstra (O11)
Jildert Dijkstra (O10)
Tjerk Koops (O8/O9)

Trainers/stagiairs:
Halbe Elsenga (O11)
Dennis Zijlstra (O11)
Ronald de Boer (O10)
Patrick Ferwerda (O10)
Michael Haan (O10)
Koos Copini (O8/O9)
Sander de Vries (O8/O9)
Roman Doelkamid (O8/O9)
Niek Tiemersma (O8/O9)

Keeperstrainer Voetbalschool

Kevin Wilpstra

Structuur
De structuur van de voetbalschool ziet er als volgt uit:

  • O11
  • O10
  • O8/O9

Ook bieden wij geïndividualiseerde trajecten aan om alle spelers zoveel mogelijk een opleiding op maat te kunnen geven:

  • Keeperstraining
  • Aangepaste (herstel)training
  • Masterclass traject

Missie en visie

Missie Jeugdopleiding
Het aanbieden van de meest optimale leeromgeving waarin jonge voetbaltalenten tot maximale zelfontplooiing komen, om de kans op het worden van beroepsvoetballer zo groot mogelijk te maken.

Visie op opleiden
SC Cambuur biedt talentvolle spelers uit de eigen regio de kans om op een voor SC Cambuur herkenbare manier opgeleid te worden in een topsportklimaat waarin een topsportcultuur heerst.

Wij vinden dat alle spelers die wij uitnodigen voor de Voetbalschool een reële kans moeten hebben om de opleiding te halen. Wij werken daarom met kleine groepen in onze Voetbalschool. Spelen bij SC Cambuur betekent dan ook veel aandacht krijgen!

In de Voetbalschool krijgen spelers lang de tijd te wennen aan hun voorbereiding op topsport. Dit betekent dat wij voor de O9 spelers geen selectiemoment hebben, zij stromen altijd door naar O10. Voor O10 spelers hebben wij één selectiemoment en voor O11 spelers twee. Zo is de ‘druk’ op jonge kinderen zo laag mogelijk en krijgt elk kind ook de tijd zich te ontwikkelen.

Onze scouting doen wij zeer zorgvuldig, waarbij we scouten in onze eigen regio. 96% van al onze jeugdspelers (O12-O19) komt uit onze regio. Dit is het hoogste percentage van alle Betaald Voetbalorganisaties in Nederland.

SC Cambuur kiest bewust voor een Voetbalschool tot en met het O11-jaar, in plaats van “teams” samen te stellen. Op deze manier kunnen spelers langer in hun vertrouwde omgeving spelen, bij hun eigen amateurclub. Daarnaast is de voorspelbaarheid van talent op jonge leeftijd lastig te bepalen. Vandaar dat SC Cambuur er voor kiest nog geen teams samen te stellen in deze leeftijdsgroepen en voor de Voetbalschool enkel de talenten uitnodigt die qua bewegen en tempo van beslissingen nemen ver vooruit lopen op hun leeftijdsgenoten.

Voetballen bij onze Voetbalschool
Tijdens de Voetbalschool trainingen willen we spelers zoveel mogelijk (betekenisvol) laten voetballen. Bij Voetbalschool SC Cambuur speel je met en tegen een selectie van de beste spelers uit onze regio. Hierdoor kunnen we een uitdagende en leerzame leeromgeving aanbieden waarin spelers en trainers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

We vinden het belangrijk kinderen op te leiden tot betere bewegers. Snel, explosief en wendbaar zijn is erg belangrijk in onze opleiding en in het profvoetbal. We trainen daarnaast vooral op principes die altijd in voetbal voorkomen, om elk talent klaar te stomen om te presteren in de opleiding.

In de praktijk betekent dit dat we twee vermogens altijd terug laten komen in onze trainingen. Spelers trainen hun aanpassingsvermogen en hun ruimtelijk oriëntatie vermogen. Dit doen we door verschillende contexten aan te bieden waardoor spelers zich constant moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door regels, ruimtes, ondergronden of ballen te veranderen. Hierdoor leren spelers onder alle omstandigheden te ‘presteren’, zich beter te oriënteren en hier naar te handelen, belangrijk voor talentvolle voetballers.

Naast de voetbalontwikkeling loopt als rode draad door onze opleiding de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Hierin ontwikkelen kinderen hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Hier laten we de kinderen al mee in aanraking komen in de Voetbalschool.

Spelers moeten de vrijheid krijgen te durven en te leren en  krijgen de ruimte zelf te ontdekken. In de loop van hun Voetbalschool traject zullen ze echter ook kennismaken met reflecteren en het voor jezelf trainen, om uiteindelijk het allerbeste uit jezelf te kunnen halen. Zelfstandig oefenen voor de training is iets wat in de opleiding heel normaal is. In de Voetbalschool leren we dit spelers aan door van een gestuurde situatie in een aantal stappen naar zelfsturing te werken. Het eindresultaat is dat elke speler voor de training gericht traint op iets wat hij zelf beter wil krijgen. De trainers zijn voor de training beschikbaar om de spelers hier bij te helpen en/of begeleiden.

Spelers tweets
Volg SC Cambuur
18.210
41108
3045
16368
SC Cambuur voor elkaar!