058-2963300
De Club

Organisatie

Raad van Commissarissen
Dhr. Bert Hollander (Lid)
Dhr. Bert Kingma (Lid)
Dhr. Ealse Stienstra (Lid)
Dhr. Sietze Groustra (Lid)

Directie
Ard de Graaf (Algemeen Directeur)
Gerald van den Belt (Financieel Directeur)

Management
Foeke Booy (Technisch Manager)
Gerrit Stellingwerf (Controller)
Maarten Gildemacher (Sales Manager)
Ruben Sijtsma (Manager Marketing & Communicatie)

Medewerkers
Niels Dissel (Manager Ticketing & ICT)
Sander Schaafsma (Accountmanager)
Brian van den Bosch (Commercieel Medewerker)
Roelof Zwart (Medewerker Marketing & Communicatie)
Jordy Weijkamp (Financieel Medewerker)
Sjoerd van der Meij (Manager Algemene Zaken)
Jens de Boer (Manager Veiligheid & Wedstrijdorganisatie)
Dominique Zweijtzer (Directiesecretaresse & HRM)
Maria Tienstra (Secretaresse & Kidsclub)
Zoltan Szomoru (Supporterscoördinator)
Jelmer Hofstee (Algemeen Jeugdcoördinator)
Marleen Tolsma (Hospitality & Events)