058-2963300
Jeugdopleiding

Voetbalschool

De voetbalschool van SC Cambuur biedt de meest talentvolle pupillen de mogelijkheid zich te ontwikkelen en in de kijker te spelen voor de Jeugdopleiding. Zo kunnen deze spelers kennismaken met de werkwijze en manier van trainen bij SC Cambuur, met het uiteindelijke doel om de meest talentvolle jeugdspelers te selecteren en laten instromen in het O12-team van SC Cambuur. Al deze spelers komen uit onze eigen regio omdat we vinden dat SC Cambuur de spelers uit eigen regio de kans moet geven om profvoetballer te kunnen worden.

Op deze pagina tref je de structuur van de Voetbalschool SC Cambuur en de praktische informatie en contactgegevens.

Structuur

  • O11
  • O10
  • O9
  • Pupillen in de regio

Missie en visie

Missie Jeugdopleiding
Het aanbieden van een leeromgeving waarin jonge voetbaltalenten uit eigen regio tot maximale zelfontplooiing kunnen komen, om de kans op het worden van beroepsvoetballer (bij SC Cambuur) zo groot mogelijk te maken.

Wij vinden dat alle spelers die wij uitnodigen voor de Voetbalschool een reële kans moeten hebben om de opleiding te halen. Wij werken daarom met kleine groepen in onze Voetbalschool. Spelen bij SC Cambuur betekent dan ook veel aandacht krijgen!

In de Voetbalschool krijgen spelers lang de tijd te wennen aan hun voorbereiding op topsport. Voor de Voetbalschool spelers hebben wij gedurende het seizoen één selectiemoment. Aan het eind van het seizoen is het tweede moment. Zo is de ‘druk’ op jonge kinderen zo laag mogelijk en krijgt elk kind ook de tijd zich te ontwikkelen. Onze scouting doen wij zeer zorgvuldig, waarbij we scouten in onze eigen regio. 95 procent van al onze jeugdspelers van O12 tot en met O18 komt uit onze regio. Vanaf de O21 komt de regionale opleiding samen met spelers uit heel Nederland.

SC Cambuur kiest bewust voor een Voetbalschool tot en met het O11-jaar, in plaats van “teams” samen te stellen. Op deze manier kunnen spelers langer in hun vertrouwde omgeving spelen, bij hun eigen amateurclub. Daarnaast is de voorspelbaarheid van talent op jonge leeftijd lastig te bepalen. Vandaar dat SC Cambuur ervoor kiest nog geen teams samen te stellen in deze leeftijdsgroepen en voor de Voetbalschool enkel de talenten uitnodigt die qua bewegen en tempo van beslissingen nemen ver vooruit lopen op hun leeftijdsgenoten. Op latere leeftijd wordt geselecteerd, wat ook een belangrijke reden is dat we gestart zijn met het Pupillen in de regio-project.

Voor deze leeftijdsgroepen is veelzijdig bewegen, voetballen met vrienden en andere sporten kunnen doen ontzettend belangrijk voor het ontwikkelen van atletisch vermogen. Juist dit atletisch vermogen en veelzijdige lichamelijke ontwikkeling is als voetballer van groot belang op latere leeftijd. Door tot en met O11 nog geen teams samen te stellen en spelers uit de regio (op jonge leeftijd) al meerdere malen per week naar Leeuwarden te laten reizen, heeft het kind de mogelijkheid zich langer ‘breed’ te kunnen ontwikkelen. Tegelijk met de Voetbalschool vindt ook één van de O12 trainingen plaats. O12 is ons jongste team uit de Opleiding. Door met verschillende groepen te werken op vrijdagmiddag geeft ons dit mogelijkheden extra uitdaging te bieden aan talenten waarvan wij vinden dat ze daar aan toe zijn.

Voetballen bij onze Voetbalschool
Tijdens de Voetbalschool trainingen willen we spelers zo veel mogelijk (betekenisvol) laten voetballen. Bij Voetbalschool SC Cambuur speel je met en tegen een selectie van de beste spelers uit onze regio. Hierdoor kunnen we een uitdagende en leerzame leeromgeving aanbieden waarin spelers en trainers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

We vinden het belangrijk kinderen op te leiden tot betere bewegers. Snel, explosief en wendbaar zijn is erg belangrijk in onze opleiding en in het profvoetbal. Daarnaast is het trainen van de techniek in deze leeftijdsgroep ontzettend interessant. Door impliciete leervormen aan te bieden, verbeteren we de techniek van de spelers in verschillende spelvormen.

Spelers trainen hun aanpassingsvermogen en op latere leeftijd hun ruimtelijk oriëntatie vermogen bij SC Cambuur. Dit doen we door verschillende contexten aan te bieden waardoor spelers zich constant moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door regels, ruimtes, ondergronden of ballen te veranderen. Hierdoor leren spelers onder alle omstandigheden te ‘presteren’, zich beter te oriënteren en hier naar te handelen, belangrijk voor talentvolle voetballers.

Naast de voetbalontwikkeling loopt als rode draad door onze opleiding de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Hierin ontwikkelen kinderen hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Hier laten we de kinderen al mee in aanraking komen in de Voetbalschool.

Spelers moeten de vrijheid krijgen te durven en te leren en krijgen de ruimte zelf te ontdekken. In de loop van hun Voetbalschool-traject zullen ze echter ook kennismaken met reflecteren en het voor jezelf trainen, om uiteindelijk het allerbeste uit jezelf te kunnen halen. Zelfstandig oefenen voor de training is iets wat in de opleiding heel normaal is. In de Voetbalschool leren we dit spelers aan door van een gestuurde situatie in een aantal stappen naar zelfsturing te werken. Het eindresultaat is dat elke speler voor de training gericht traint op iets wat hij zelf beter wil krijgen. De trainers zijn voor de training beschikbaar om de spelers hier bij te helpen en/of begeleiden.

Waar spelers zich ontwikkelen, doen trainers dat ook. Bij de voetbalschool werken trainers en stagiairs wekelijks aan hun ontwikkeling en zijn daarnaast vaak actief bij een amateurvereniging in de regio. Op die manier draagt SC Cambuur bij aan het opleiden van trainers die hun expertise kunnen delen met de regio. Trainers bij de Voetbalschool krijgen veel feedback, waarbij reflectie elke week een wezenlijk onderdeel is.

Praktische informatie

Locatie
Sportpark Kalverdijkje Noord
Kalverdijkje 83
8924 JJ Leeuwarden

Trainingstijden
De Voetbalschool SC Cambuur traint op de vrijdagmiddag op Sportpark Kalverdijkje Noord. De training vindt plaats van 16.00 – 17.30 uur. De kantine en commissiekamer van amateurpartner SC Leovardia dienen als ontvangstruimtes.

Contact
Halbe Elsinga
Coördinator Voetbalschool
voetbalschool@cambuur.nl

Anko Veenboer
Hoofd Talentherkenning en Regio Ontwikkeling
jeugd@cambuur.nl