058-2963300
Jeugdopleiding

Algemeen

SC Cambuur wil talentvolle spelers uit de eigen regio de mogelijkheid bieden om opgeleid te worden tot beroepsvoetballer. SC Cambuur heeft een jeugdopleiding waarbij voorwaarden voor een topsportklimaat aanwezig zijn en waarbij gewerkt wordt in een topsportcultuur.

Missie Jeugdopleiding
Het aanbieden van een leeromgeving waarin jonge voetbaltalenten uit eigen regio tot maximale zelfontplooiing kunnen komen, om de kans op het worden van beroepsvoetballer (bij SC Cambuur) zo groot mogelijk te maken.

Visie op opleiden

Betrokkenheid naar elkaar en naar onze regio

 • Spelers uit eigen regio kansen geven om profvoetballer te worden in de Eredivisie bij SC Cambuur
 • In actieve verbinding staan met de amateurclubs in de regio

Duurzaam en ontwikkelingsgericht opleiden

 • Opleiden gericht op lange termijn ‘resultaat’, vanuit pedagogische visie naar een topsport klimaat
 • Opleiden van kinderen als ‘voetballer’ én als ‘persoon’, met grote transfer naar evt. maatschappelijke carrière

Individu centraal

 • Programma op maat à Toptalent maximaal uitdagen
 • Elk kind leren het maximale uit zichzelf te halen

De Cambuur-jeugdspeler is een speler die zichzelf:

 • Goed kan ontwikkelen
 • Het maximale uit zichzelf weet te halen en bezig is elke dag 1 procent beter te worden
 • Zich goed kan aanpassen
 • Én het Cambuur-DNA eigen heeft gemaakt

Voetballen in onze opleiding
De SC Cambuur-teams spelen hun wedstrijden vanuit onze principes. Deze principes zijn universeel en gelden in elke voetbalsituatie, ongeacht de formatie, tactiek of tegenstander. We vinden het belangrijk dat spelers binnen de principes (het kader) hun eigen keuzes leren maken. Om die reden werken we veel met impliciet leren en passen we onze coaching hier, passend bij een leeftijdsgroep, op aan.

In de praktijk betekent dit dat aanpassingsvermogen en ruimtelijk oriëntatie vermogen belangrijk zijn. In trainingssituaties laten we de spelers dus veelvuldig beroep doen op deze vermogens. Dit doen we door dezelfde principes in allerlei situaties terug te laten komen, we werken veel met differentieel leren. De context verandert en varieert dus constant, maar hetzelfde principe blijft terugkomen. Hierdoor leren spelers onder alle omstandigheden te ‘presteren’, zich beter te oriënteren en hier naar te handelen. Waardoor spelers in de toekomst automatisch naar de principes handelen, ongeacht de situatie.

Fysieke ontwikkeling
We vinden het belangrijk kinderen op te leiden tot goede bewegers. Snelheid, wendbaarheid en bewegelijkheid zijn erg belangrijk in onze opleiding en in het profvoetbal. In de onderbouw investeren we daarom naast de voetbalontwikkeling in het veelzijdig bewegen en atletisch vermogen. In de bovenbouw breiden we dit fysieke programma uit met meer specifieke kracht training om krachtige en explosieve spelers te ontwikkelen die het spel lang kunnen volhouden.

Persoonlijke ontwikkeling en topsportgedrag
Naast de voetbalontwikkeling loopt als rode draad door onze opleiding de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Binnen de topsport leerlijn hebben we drie doelen:

 1. Prestatieverbetering
  Een speler krijgt kennis over prestatieverbetering, leert hoe prestatiegedrag daar aan bijdraagt en krijgt tools en ondersteuning om dit toe te passen in zijn leefstijl en topsport.
 2. Ontwikkeling persoon
  Een speler leert vaardigheden die hem als persoon ontwikkelen om zijn eigen lat te leren bereiken, als voetballer en in zijn persoonlijke ontwikkeling. Met een grote transfer naar een eventuele maatschappelijke carrière of school/studie. Een speler die met veel plezier en motivatie zijn topsport beleeft.
 3. ‘Echte Cambuurspelers’
  Vanuit de kernwaarden en het DNA van SC Cambuur-spelers en -staf opleiden.

Om spelers hierin op te leiden zijn er allerlei onderwerpen en vaardigheden die in de opleiding de revue passeren. Deze zijn opgedeeld in de volgende hoofdthema’s: leiderschap, zelfregulatie, omgaan met stress, angst en afleiding, balans topsport-leefstijl, houding en gedrag, en op jezelf wonen.

SC Cambuur en onderwijs
We vinden het belangrijk dat elke speler uit onze jeugdopleiding een startkwalificatie haalt op onderwijsgebied. Om onderwijs en topsport goed met elkaar te kunnen combineren, hebben we twee onderwijspartners aan de jeugdopleiding verbonden. Zodoende kan het trainingsschema en het schoolprogramma zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. Voor voortgezet onderwijs is er een samenwerking met OSG Piter Jelles en voor het MBO met het Firda. Daarnaast hebben we ‘op maat’ ook contacten met NHL Stenden en het Johan Cruijff College in Groningen.

OSG Piter Jelles biedt alle onderwijsniveaus aan in Leeuwarden, van praktijkonderwijs tot en met Gymnasium, waarbij er zeven vestigingen zijn waar je uit kunt kiezen. Er is dus ook keus uit verschillende soorten onderwijs. Kijk voor meer informatie over deze samenwerking op de website van Piter Jelles.

Adresgegevens

Trainingen O18 t/m O12 en wedstrijden O18 t/m O12
Sportpark Kalverdijkje Noord
Kalverdijkje 83
8924 JJ Leeuwarden

Wedstrijden O12
Sportpark DTD
Martenawei 6
9056 PE Cornjum

Trainingen en wedstrijden O21
Cambuur Stadion
Cambuurplein 44
8921 RG Leeuwarden

Contact
Indien je contact op wilt nemen met een medewerker van onze jeugdopleiding dan doe je dat door een mail te sturen naar onderstaand mailadres. In de onderwerp regel dien je te vermelden aan wie de mail gericht is. Heb je bijvoorbeeld een vraag m.b.t. wedstrijdzaken dan stel je: ‘t.a.v. Jayant Kalloe’ etc. Je ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk een reactie van de aangeschreven medewerker.

Algemeen: jeugd@cambuur.nl

Hoofd Opleiding: Fedrik Houtstra
Algemene, commerciële en maatschappelijke zaken: Jelmer Hofstee
Wedstrijdzaken: Jayant Kalloe
Jeugdscouting: Anko Veenboer
Voetbalschool: Halbe Elsenga