058-2963300
Jeugdopleiding

Algemeen

SC Cambuur wil talentvolle spelers uit de eigen regio de mogelijkheid bieden om opgeleid te worden tot beroepsvoetballer. SC Cambuur heeft een jeugdopleiding waarbij voorwaarden voor een topsportklimaat aanwezig zijn en waarbij gewerkt wordt in een topsportcultuur.

Missie Jeugdopleiding
Het aanbieden van de meest optimale leeromgeving waarin jonge voetbaltalenten tot maximale zelfontplooiing komen, om de kans op het worden van beroepsvoetballer zo groot mogelijk te maken.

Visie op opleiden

SC Cambuur biedt talentvolle spelers uit de eigen regio de kans om op een voor SC Cambuur herkenbare manier opgeleid te worden in een topsportklimaat waarin een topsportcultuur heerst.

Onze scouting doen wij zeer zorgvuldig, waarbij we scouten in onze eigen regio. SC Cambuur vindt het belangrijk dat talent uit de eigen regio de kans krijgt om het profvoetbal te kunnen halen.

Voetballen in onze opleiding
De SC Cambuur teams spelen hun wedstrijden vanuit onze principes. Deze principes zijn universeel en gelden in elke voetbalsituatie, ongeacht de formatie, tactiek of tegenstander. We vinden het belangrijk dat spelers binnen de principes (het kader) hun eigen keuzes leren maken. Om die reden werken we veel met impliciet leren en passen we onze coaching hier, passend bij een leeftijdsgroep, op aan.

In de praktijk betekent dit dat aanpassingsvermogen en ruimtelijk oriëntatie vermogen belangrijk zijn. In trainingssituaties laten we de spelers dus veelvuldig beroep doen om deze vermogens. Dit doen we door dezelfde principes in allerlei situaties terug te laten komen, we werken veel met differentieel leren. De context verandert en varieert dus constant, maar hetzelfde principe blijft terug komen. Hierdoor leren spelers onder alle omstandigheden te ‘presteren’, zich beter te oriënteren en hier naar te handelen. Waardoor spelers in de toekomst automatisch naar de principes handelen, ongeacht de situatie.

Fysieke ontwikkeling
We vinden het belangrijk kinderen op te leiden tot goede bewegers. Snelheid, wendbaarheid en bewegelijkheid zijn erg belangrijk in onze opleiding en in het profvoetbal. In de onderbouw investeren we daarom naast de voetbalontwikkeling in het veelzijdig bewegen en atletisch vermogen. In de bovenbouw breiden we dit fysieke programma uit met meer specifieke kracht training om krachtige en explosieve spelers te ontwikkelen die het spel lang kunnen volhouden.

Persoonlijke ontwikkeling en topsportgedrag
Naast de voetbalontwikkeling loopt als rode draad door onze opleiding de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Hierin ontwikkelen kinderen hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. De volgende onderwerpen staan centraal in onze opleiding:

  • Zelfbeeld
  • Assertiviteit
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfregulerend vermogen
  • Discipline en investeren

SC Cambuur en onderwijs
We vinden het belangrijk dat elke speler uit onze jeugdopleiding een startkwalificatie haalt op onderwijsgebied. Om onderwijs en topsport goed met elkaar te kunnen combineren, hebben we twee onderwijs partners aan de jeugdopleiding verbonden. Zodoende kan het trainingsschema en het schoolprogramma zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. Voor voortgezet onderwijs is er een samenwerking met OSG Piter Jelles en voor het MBO met het Friesland College. OSG Piter Jelles biedt alle onderwijs niveaus aan in Leeuwarden, van praktijkonderwijs tot en met Gymnasium, waarbij er zeven vestigingen zijn waar je uit kunt kiezen. Er is dus ook keus uit verschillende soorten onderwijs. Kijk voor meer informatie over deze samenwerking op de website van Piter Jelles.

Adresgegevens
Sportpark ´Kalverdijkje Noord´
Kalverdijkje 83
8924 JJ
Leeuwarden

Contact
Indien je contact op wilt nemen met een medewerker van onze jeugdopleiding dan doe je dat door een mail te sturen naar onderstaand mailadres. In de onderwerp regel dien je te vermelden aan wie de mail gericht is, heb je bijvoorbeeld een vraag m.b.t. wedstrijdzaken dan stel je: ‘t.a.v. Jayant Kalloe’ etc. Je ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk een reactie van de aangeschreven medewerker.

Algemeen: jeugd@cambuur.nl

Hoofd Opleiding: Fedrik Houtstra
Algemene, commerciële en maatschappelijke zaken: Jelmer Hofstee
Wedstrijdzaken: Jayant Kalloe
Jeugdscouting: Anko Veenboer
Voetbalschool: Halbe Elsenga