058-2963300
JEUGDOPLEIDING | Breed opleiden in de regio van de jongste jeugd

JEUGDOPLEIDING | Breed opleiden in de regio van de jongste jeugd

9 september 2019, 11:02

De jeugdopleiding van SC Cambuur is altijd bezig met het doorontwikkelen van haar beleid. We kijken graag hoe wij de regio en amateurclubs nog beter kunnen ondersteunen in het opleiden van jonge spelers en trainers. Daarnaast vinden wij dat alle kinderen recht hebben op gelijke kansen, goed opgeleid worden waardoor je het maximale uit jezelf kunt halen, maar ook met veel plezier voetballen waardoor je de sport misschien wel levenslang blijft beoefenen. In dit kader organiseren we als opleiding regelmatig Trainersbijeenkomsten in de regio om kennis en expertise te delen en met onze regio in gesprek te gaan over opleiden. Dit jaar gaan we nog een stap verder en proberen we onze regio nog meer te betrekken bij de jeugdopleiding.

Als het gaat om gelijke kansen bieden voor ieder kind, zijn we ons ook bewust dat op vroege leeftijd selecteren nog niet zinvol is. De voorspelbaarheid van talent is nog erg laag en je sluit op zeer jonge leeftijd al een enorme groep kinderen uit als je vroeg selecteert. Kinderen worden al snel beoordeeld op hun prestaties in het hier en nu, terwijl dat op jonge leeftijd lang niet altijd iets zegt over hun talent/potentie op de lange termijn. Dit is bewezen in allerlei onderzoeken, zichtbaar bij praktisch alle voetbalclubs en wordt ook bevestigd door KNVB in alle communicatie over hun project “Gelijke Kansen”. Geboortemaand effect, biologische leeftijd. Vroeg selecteren geeft een selecte groep kinderen al jong een voorsprong doordat ze vaak beter geschoolde trainers krijgen, vaker trainen en onder hogere weerstand spelen. Waardoor daar tegenover een grote groep kinderen, die misschien wel net zo talentvol is maar nog wat minder groot, oud of zichtbaar, deze ontwikkelkansen niet geboden krijgt. Een gemiste kans vinden wij, zeker omdat er regelmatig kinderen pas op latere leeftijd komen bovendrijven.

In de Voetbalschool van SC Cambuur selecteren wij de spelers uit de regio die kans maken om vanaf Onder 12 in te stromen in onze opleiding. Geselecteerde Voetbalschool spelers komen eenmaal in de week bij SC Cambuur maar trainen en spelen nog gewoon bij hun amateurclub in hun eigen omgeving (tot en met Onder 11). In kleine groepen veel aandacht geven aan het individu, met weinig selectiemomenten, een grote kans op doorstroom en dus minimale ‘teleurstelling’ staan in onze Voetbalschool centraal. Vorig seizoen hebben we er voor gekozen geen O8 spelers meer te selecteren voor onze Voetbalschool. In seizoen 2019-2020 zetten we de volgende stap, door ook niet meer te starten met een Onder 9 (O9) groep in de Voetbalschool, waardoor we selectie van kinderen op jonge leeftijd voorkomen en pas op latere leeftijd, met een grote voorspelbaarheid en dus grotere kans op doorstroom, te beginnen met selecteren.

Vanaf de start van dit seizoen zal de O9 binnen de Voetbalschool  dan ook compleet anders ingericht worden. In plaats van te investeren in een klein groepje O8 of O9 spelers uit de regio, willen wij de tijd en energie van onze trainers graag besteden aan een veel grotere groep kinderen. Met als doel veel meer spelers te beïnvloeden in hun voetbalontwikkeling. Maar ook door verenigingen te helpen met trainers opleiden vanuit onze kennis en expertise. Dit levert uiteindelijk nóg betere spelers en trainers op met ontzettend veel spel- en oefenplezier.

Vanaf dit seizoen zal elke vrijdagmiddag een amateurclub uit onze regio uitgenodigd worden bij de Voetbalschool, waar O9 spelers van de betreffende club training krijgen van trainers van SC Cambuur. Voorafgaand aan, tijdens en na deze training zullen de trainers van de amateurclub worden meegenomen in de manier van opleiden bij SC Cambuur. Ze zullen inspiratie opdoen in trainingsvormen, coaching en methodiek en ervaren op wat voor wijze wij plezier, ontwikkeling en leren hand in hand laten gaan in deze leeftijdsgroep. We willen de spelers een onvergetelijke SC Cambuur ervaring meegeven waarbij plezier en ontwikkeling voorop staan, met tips en trucs voor de trainers om dat voort te zetten in de rest van het seizoen. In het seizoen vindt daarnaast nog een terugkerende trainersbijeenkomst plaats waarin ervaringen en kennis met elkaar gedeeld kunnen worden. Naast de trainersbijeenkomsten die we al in de regio organiseren voor onze amateurpartners.

Door deze nieuwe opzet helpen we amateurclubs uit de regio door hun trainers op te leiden, bereiken we veel meer spelers uit onze regio met een prachtige SC Cambuur ervaring en investeren we in een pedagogisch, didactisch en plezierig leerklimaat voor honderden jonge voetballers.