058-2963300

Afronding onderzoek nieuw Cambuur Stadion

14 november 2014, 15:11

SC Cambuur, Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Gemeente Leeuwarden onderzoeken gezamenlijk de (ver)nieuwbouw van een stadion.  Direct na de komende jaarwisseling zal uitsluitsel gegeven worden over de realiseringsmogelijkheden op de huidige locatie.  Nieuwbouw rond het WTC-terrein blijft vooralsnog ook in beeld. Op basis van het onderzoek kan op korte termijn tot een weloverwogen keuze worden gekomen.

Het huidige stadion voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In maart 2014 hebben SC Cambuur, Dijkstra Draisma en de Gemeente Leeuwarden een intentieovereenkomst ondertekend. Met als inzet een duurzame en gezonde toekomst voor SC Cambuur. Dat is van groot belang voor alle partijen.

In opdracht van SC Cambuur is een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd voor een mogelijke locatie van een Cambuur Stadion. Er zijn 5 locaties onderzocht. De betrokken partijen vinden dat er twee reële locaties overblijven. (Ver)nieuwbouw van de huidige locatie en nieuwbouw op het WTC terrein.

Nieuwbouw rond het WTC terrein is kansrijk. Er wordt nu echter eerst meer in detail gekeken naar de huidige locatie, ook al gelet op het standpunt van de officiële supportersvereniging ‘Kern van Cambuur’. “Het is een locatie met veel geschiedenis én toekomst”, aldus de drie betrokken partijen. “Er is perspectief voor een duurzame en gezonde toekomst van het betaald voetbal in Leeuwarden”.

Foto: www.dijksfotografie.com