058-2963300
De medische tak van de Jeugdopleiding aan het woord: Jari Boorsma en Fincent van der Veen

De medische tak van de Jeugdopleiding aan het woord: Jari Boorsma en Fincent van der Veen

11 mei 2023, 15:54

Voor geblesseerde spelers binnen de jeugdopleiding is het van groot belang dat zij een goede en effectieve behandeling krijgen om weer zo snel mogelijk weer fit te worden. Bij SC Cambuur spelen Jari Boorsma, Hoofd Medisch Jeugd, en Fincent van der Veen, fysiotherapeut van SC Cambuur O18 tot en met O12, daarin onder andere een belangrijke rol.  

Jari en Fincent zijn fysiotherapeuten en behandelen de blessures van de spelers. Zo zorgen zij er onder andere samen met Daan Ganzinga, performance coach binnen de jeugdopleiding, voor de fitheid en het fit maken van de spelers. Ze houden bij hoe het met hen gaat en hoe de trainingen fysiek en mentaal verlopen voor de spelers. Daarnaast verzorgen Jari en Fincent ook revalidatietrainingen, als spelers in een langer blessuretraject zitten.

“Je kan globaal zeggen dat we zorgen voor de spelers. De trainer moet zorgen dat ze goed kunnen voetballen en wij als fysio’s moeten zorgen dát ze kunnen voetballen. Spelers kunnen klachten hebben over het mentale gedeelte, over zichzelf of over hun lichaam. Iedere dag is wat dat betreft anders in wat je doet, als je maar zorgt dat spelers op een veilige manier op het veld staan. Daarnaast proberen we het medische gedeelte, performance gedeelte en voetbal gedeelte ook naar elkaar toe te krijgen, meer samenwerken en gezamenlijk nog betere prestaties voor elkaar krijgen.”

Een werkdag binnen de jeugdopleiding
“Hoe een dag er bij ons uitziet verschilt. Op maandagochtend zijn we altijd samen bij de O18 en O14 en screenen we de spelers na het weekend. Voor de trainingen behandelen we eventueel een aantal spelers en daarna gaan zij trainen. Met de geblesseerde speler(s) gaan we dan het krachthonk in of het veld op. Na de trainingen behandelen we vaak ook nog en daarnaast hebben we medisch overleg met de trainers en performance coach van de jeugdopleiding. ‘s Middags wordt er dan getraind door de O16 en O12 en verrichten we dezelfde werkzaamheden.”

De verschillen en overeenkomsten tussen jong en oud
De jeugdopleiding van SC Cambuur kent vijf teams (de O21, O18, O16, O14 en O12) met ieder hun eigen staf. “De spelers van O14 en O12 zijn jong en vaak blijkt bij pijntjes dat het geven van aandacht al genoeg is om daarna weer verder te kunnen. Dan spreken we ook niet van blessures, maar pijntjes. Bij de O18 en O16 halen we sneller een speler uit de training als hij aangeeft pijn te hebben. Dan gaan we de volgende dag weer screenen en krijgt de speler als dat nodig is een programma buiten de teamtraining, om zo snel mogelijk weer bij de groep aan te kunnen sluiten.”

“In de bovenbouw is de medische begeleiding intensiever en wordt er een traject aangaan en moten bepaalde criteria worden gehaald. In de onderbouw komen op groeistuipen na minder heftige blessures voor. Uiteraard screenen we de spelers in de onderbouw op dezelfde wijze en krijgen ook zij een passend revalidatietraject als zij blessures hebben.”

De samenwerking met de performance coach
’s Ochtends monitoren Jari en Fincent hoe spelers zich voelen: zijn ze fit genoeg, hebben ze spierpijn of andere pijntjes? De performance coach controleert dat ook door middel van een wellness formulier die de spelers op hun eigen telefoon invullen voor de training. Daarna bespreekt de staf eventueel bijzondere gevallen en overleggen zij of sommige spelers wel of niet kunnen trainen. Daarnaast is er op maandag en vrijdag altijd een overleg tussen de performance coach, medische tak en de hoofdtrainers. Op maandag wordt het weekend besproken en op vrijdag worden de afgelopen week en het komende weekend besproken met de belastbaarheid van spelers als één van de belangrijke punten.

“We werken samen wat betreft de revalidatietrainingen. We kijken met de performance coach bijvoorbeeld hoeveel meter een speler op zijn positie zou moeten sprinten tijdens een wedstrijd. Dan willen we als medische staf bij de revalidatietraining in het eindtraject naar die waardes toewerken, zodat de speler optimaal voorbereid is op de terugkeer Als we als medische staf krachttrainingen willen toevoegen aan het programma van een speler die net weer fit is, dan worden die door de performance coach toegevoegd in het programma. In dat opzicht ben je altijd met elkaar aan het samenwerken, maar kunnen we tegelijkertijd ook nog altijd stappen in maken.”

Blessurepreventie
“We proberen zoveel mogelijk blessures te voorkomen en daarin is de performance coach natuurlijk ook heel belangrijk in. Dit seizoen trekken de afdelingen steeds verder naar elkaar toe. Spelers met pijntjes bieden we een alternatief of aanvullend programma aan om blessures te voorkomen.”

“We proberen constant voor de spelers zorgen. Als ze twee dagen op rij aangeven vermoeid te zijn, dan is onze taak en verantwoordelijkheid een inschatting te maken en een speler bijvoorbeeld deels uit het programma te halen. Er wordt ook steeds gerichter gekeken naar blessuregeschiedenis of welke pijntjes een speler vaak heeft. De performance coach is daar ook heel belangrijk in en hier overleggen we voortdurend over. Iedere speler krijgt een persoonlijk programma en bij voorkeur zoveel mogelijk preventief en op basis van de speler en zijn geschiedenis.”

Hersteltraject en revalidatie
“Als een speler met een zware blessure bij ons komt, zetten we dit in een soort periodisering neer. Je kunt per blessure en per ernst van de blessure kijken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat diegene weer sterk en belastbaar genoeg is om te kunnen voetballen. Alleen is dat iedere dag wel anders, we werken zelf ook in een fysiotherapiepraktijk en daar zie je iemand soms één keer in de drie weken. Dat is heel anders werken dan hier op de club. Ik (Jari) ben twee dagen in de week werkzaam en Fincent ziet de spelers wel drie tot vier keer per week. Door meer beïnvloedingsmomenten zie je soms dat ze met enorme stappen vooruit gaan binnen de jeugdopleiding en worden er soms stappen overgeslagen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Ke kunt intensief met de spelers aan de slag gaan en dat is mooi werken.”

“Soms komen spelers op maandag op krukken binnen en lopen ze op dinsdag weer zonder of zelfs op het veld. Dat is het mooie aan dit werk, het is iedere dag verschillend. Je kunt niet alles van A tot Z neerzetten maar dat proberen we wel zoveel mogelijk, zodat spelers en trainers ook weten wat ze te wachten staat. Het is voor de trainers ook belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de spelers die eventjes niet binnen de groep zijn.”

“Het mooie is ook dat iedere speler verschillend is. Er zijn spelers die kei- en keihard voor zichzelf zijn, maar er zijn ook spelers die al heel snel naar de grond gaan. Dat is het leuke aan ons werk, dat je daarin moet geven en nemen. Aan de andere kant kan dat juist ook de uitdaging zijn.”

“We proberen dan ook veel samen te werken, bij zware blessures gaan we met een aantal fysiotherapeuten van de jeugd en het eerste elftal om tafel en samen bedenken op welke manier we het gaan doen. We maken samen de beslissingen. Soms is het best vervelend om te vertellen dat een speler nog even niet mag voetballen of we een langer traject aangaan dan waar hij op hoopt, maar het is natuurlijk wel het beste voor diegene.”

“Ons werk is ook heel dynamisch, je kan heel mooi vooruitgang zien. We proberen elkaar ook te stimuleren, meer te leren en meer kennis te vergaren. Dat is het leuke aan ons vak, je staat nooit stil. Het verandert telkens, je krijgt steeds weer nieuwe inzichten.”

Foto’s: SC Cambuur Jeugdopleiding