058-2963300
Geen uitsupporters: verkeerde stap in de verkeerde richting

Geen uitsupporters: verkeerde stap in de verkeerde richting

5 maart 2023, 11:04

Voor de rest van dit seizoen, en om te beginnen vandaag bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles, zullen er geen uitsupporters in het uitvak van het Cambuur Stadion zitten. Dit besluit werd vorige week genomen door burgemeester Sybrand Buma naar aanleiding van de ongeregeldheden rondom het duel SC Cambuur – sc Heerenveen. Een betreurenswaardig besluit, want het staat haaks op alle goede initiatieven van de afgelopen jaren en straft vooral mensen die er helemaal niets aan kunnen doen.

Als SC Cambuur zijnde betreuren we dit besluit dan ook enorm en is het in de eerste plaats een verkeerde stap en ook nog eens in de verkeerde richting. We leggen graag uit waarom.

Verkeerde stap
Laten we er allereerst niet omheen draaien: wat er op de bewuste zondag van De Derby is gebeurd is op geen enkele wijze goed te praten en keuren we ten stelligste af. Deze relatief kleine groep dient opgespoord te worden en een gepaste straf te krijgen. Daar zullen we als club alle medewerking aan verlenen.

Voor er echter draconische maatregelen worden getroffen als het weigeren van uitsupporters zal er in onze optiek eerst wel een grondige evaluatie plaats moeten vinden met alle betrokken partijen. Hierbij dient ook het eigen functioneren van een ieder niet onbesproken te blijven en vanuit daar kan er gezamenlijk naar oplossingen worden gezocht. Deze stap is in dit geval nagenoeg volledig overgeslagen en er is top-down een besluit genomen dat vooral mensen straft die er werkelijk niets aan kunnen doen.

Juist over dat proces zit veel onvrede, omdat we alleen gezamenlijk dit soort gedrag het betaald voetbal uit kunnen krijgen en we in de afgelopen jaren altijd samen zijn opgetrokken in vaak lastige dossiers.

Daarnaast is het in onze optiek ook geen oplossing van wat vooral een groot maatschappelijk probleem is. Sinds corona zijn de incidenten met jongeren die dit soort wangedrag vertonen namelijk sterk toegenomen en is dit eerder het verschuiven van het probleem dan het oplossen ervan. Daarbij kan het betaald voetbal juist ook een belangrijke rol spelen in het betrekken van deze groep bij de samenleving. Vrijwel alle clubs hebben vele maatschappelijke projecten en initiatieven gericht op deze doelgroep en ook met onze stichting Cambuur Verbindt zijn we hier dagdagelijks mee bezig.

Verkeerde richting
Wat er zich met name na de wedstrijd heeft afgespeeld rondom het Cambuur Stadion roept veel emoties op bij een ieder. Dat is heel logisch en voor ons niet anders. Als je echter uitzoomt en kijkt naar welke stappen er zijn gezet in de afgelopen jaren is er wel degelijk progressie geboekt. Dat is niet vanzelf gaan, maar is met dank aan vele initiatieven en het harde werk van velen. Neem bijvoorbeeld de supporterscoördinatoren die bij nagenoeg alle clubs werkzaam zijn, het Supporterscollectief als gesprekspartner van bond en autoriteiten en vele werkgroepen en overlegorganen die zich hiermee bezighouden.

Daarnaast is er het afgelopen jaar druk gewerkt aan een handelingskader door de clubs, de KNVB, maar ook door de regiegroep onder leiding van Paul Depla, burgemeester van Breda. Daarin is nu juist vastgesteld hoe om te gaan met dit soort situaties en daar is in dit geval volledig aan voorbijgegaan. Afgelopen december is dit ook verstuurd naar alle voetbalgemeentes, dus er is geen enkele reden om deze lijn niet te volgen.

Ook hebben we als betaald voetbal de afgelopen jaren ingezet op ‘normalisatie’, oftewel: het zo gastvrij mogelijk ontvangen van (bezoekende) supporters. Buitenlandse competities tonen aan dat dit de route is naar veiligere stadions en minder incidenten. Als SC Cambuur zijnde doen we dit bijvoorbeeld door supporters in het uitvak altijd welkom te heten met een gratis hapje en/of drankje, (live) muziek passend bij de club/achterban en een warm welkom van stewards en medewerkers.

Al deze initiatieven worden nu in één klap teniet gedaan met dit drastische besluit en men lijkt doof voor inhoud en argumenten. Dat is niet goed voor het betaald voetbal en zeker niet goed voor de welwillende supporters op de tribune. En gelukkig is dat nog steeds 99 procent van de bezoekers. We zullen ons voor deze groep altijd hard blijven maken en de dialoog blijven zoeken.

Foto: www.dijksmedia.nl