058-2963300
Gemeenteraad akkoord met stedenbouwkundig plan nieuw Cambuur Stadion

Gemeenteraad akkoord met stedenbouwkundig plan nieuw Cambuur Stadion

23 januari 2019, 22:14

Heugelijk nieuws vanaf het stadionfront! Vanavond stond namelijk de besluitvorming omtrent het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe stadion op de agenda van de gemeenteraad. Tot onze grote tevredenheid kunnen we inmiddels melden dat het stedenbouwkundig plan is aangenomen en daarmee is weer een cruciale horde genomen op de weg naar het nieuwe Cambuur Stadion.

Route vanaf nu
De komende weken/maanden wordt er verder gewerkt aan het bestemmingsplan. Hierin worden de plannen juridisch vastgelegd. Het ontwerp bestemmingsplan is waarschijnlijk in februari klaar en komt ter inzage te liggen. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen. De besluitvorming in de gemeenteraad is naar verwachting net voor de zomer. Als er hierna geen beroep wordt ingediend, is het bestemmingsplan na de zomer onherroepelijk.

Provincie
Daarnaast ligt het besluit over de bijdrage van de provincie aan de ontwikkeling van het WTC-gebied bij de Gedeputeerde Staten. Wanneer zij positief oordelen, wordt het voorgelegd aan de Provinciale Staten (PS). De PS hebben uiteindelijk de definitieve stem over de bijdrage.

Onderstaand de planning voor de komende maanden (hoofdlijnen).