058-2963300
Nieuwe invulling Stichtingsbestuur en aanvulling RvC SC Cambuur

Nieuwe invulling Stichtingsbestuur en aanvulling RvC SC Cambuur

18 juni 2021, 10:00

SC Cambuur heeft weer een voltallig Stichtingsbestuur en tevens een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Het gaat hierbij om een vijftal nieuwe leden voor de Stichting en dhr. Bert Kingma die de Raad van Commissarissen van de club per direct gaat versterken. Kingma, als advocaat verbonden aan Adrenna Arbeidsrechtadvocaten uit Leeuwarden, zal zich voornamelijk bezig gaan houden met maatschappelijke en juridische zaken.

Een belangrijke wijziging in de Stichting betreft het aantal leden. Waar deze voorheen bestond uit zeven leden zal het Stichtingsbestuur voortaan bestaan uit vijf leden. Drie van deze vijf zetels zijn zogenoemde kwaliteitszetels, oftewel vertegenwoordigers namens de Supporters, Sponsoren en Gemeente (allen één zetel). De overige twee zetels worden ingevuld door de groep van certificaathouders.

Het nieuwe Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:
– Dhr. Ronald Spoelstra (voorzitter), vanuit de Gemeente Leeuwarden;
– Dhr. Lars Hornstra, vanuit de supporters;
– Dhr. Harry van der Zee, vanuit de sponsoren;
– Dhr. Erik van der Waard, vanuit de certificaathouders;
– Dhr. Gerrit Beeksma, vanuit de certificaathouders.

Stichting Beheer Cambuur Leeuwarden