058-2963300
Ontwerp nieuw stadion aangepast; deze maand nog aanvraag omgevingsvergunning

Ontwerp nieuw stadion aangepast; deze maand nog aanvraag omgevingsvergunning

12 oktober 2021, 21:02

Het is even relatief stil geweest voor wat betreft de ontwikkelingen rondom het nieuwe Cambuur Stadion, maar dat wil niet zeggen dat er niks is gebeurd. Integendeel zelfs en daarom was er vanavond een bijeenkomst in het Cambuur Stadion om de stadionadviescommissie te informeren en later op de avond een informatiebijeenkomst voor de omwonenden in het WTC Hotel.

De belangrijkste boodschap vanuit zowel Van Wijnen, gemeente Leeuwarden en SC Cambuur was hierbij dat er door de stijgende bouwkosten een aantal noodzakelijke aanpassingen zijn gedaan aan het ontwerp van het stadion (zie onderstaande impressies) en dat de omgevingsvergunning nog deze maand wordt aangevraagd.
Bij de aanpassingen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen vanuit de stadionadviescommissie, bestaande uit supporters en sponsoren uit alle geledingen van de club, en de bewoners van de omliggende wijken. De bezuinigingen zijn niet ten koste gegaan van het comfort en de functionaliteit van het stadion en daarnaast zijn de uitgangspunten zoals eerder gesteld door beide partijen overeind gebleven. Het stedenbouwkundig plan, het inrichtingsplan en het bestemmingsplan blijven ongewijzigd.

Route vanaf hier
In een eerder stadium hebben Van Wijnen en SC Cambuur al overeenstemming bereikt over de voorwaarden en daarmee is de aanvraag van de omgevingsvergunning door Van Wijnen de belangrijkste eerstvolgende stap. Dit gaat gebeuren op 22 oktober aanstaande en de werkzaamheden zullen vervolgens in het eerste kwartaal van 2022 beginnen. Het nieuwe Cambuur Stadion moet dan in de zomer van 2023 speelklaar zijn.

Via www.leeuwarden.nl/wtccambuur is meer informatie te vinden over het project.