058-2963300

SC Cambuur opnieuw in gezonde categorie III

2 februari 2016, 13:30

De licentiecommissie van de KNVB heeft de cijfers van SC Cambuur wederom onder de loep genomen en geconstateerd dat de club een gezonde financiële huishouding heeft. Onze club is daarom opnieuw ingedeeld in categorie III van het financieel ratingsysteem.

Alhoewel een mooi signaal en een bevestiging van het gezonde financiële beleid weet algemeen directeur Ard de Graaf dat de club nog altijd niet schuldenvrij is. “De erfenis uit het verleden dragen we helaas nog steeds met ons mee. Iedereen weet dat we van heel ver komen en dat negatieve eigen vermogen hebben we de afgelopen jaren terug weten te brengen tot 2 miljoen euro. We zijn dan ook zeker op de goede weg, maar het moge ook duidelijk zijn dat we er nog niet zijn.”

Over de categorie-indeling
De categorisering van clubs is al jaren onderdeel van het licentiesysteem van de KNVB. De licentiecommissie beoordeelt de financiële situatie van de clubs aan de hand van een puntensysteem. Per jaar zijn er drie meetmomenten. Clubs worden per meetmoment ingedeeld in een van de drie categorieën. Doelstelling van het systeem is het waarborgen van de continuïteit van de competities betaald voetbal en in het verlengde daarvan de continuïteit van de clubs.

Foto: www.dijksfotografie.com