058-2963300
SC Cambuur zeer verheugd met overeenstemming Friese Poort en Gemeente

SC Cambuur zeer verheugd met overeenstemming Friese Poort en Gemeente

2 november 2018, 12:24

Zojuist is deze verklaring naar buiten gebracht door de Gemeente Leeuwarden:

ROC Friese Poort en Gemeente Leeuwarden eens over afspraken

De Gemeente Leeuwarden en ROC Friese Poort hebben op 20 juli 2018 afspraken gemaakt inzake de dekking van de kosten van de tijdelijke huisvesting. ROC Friese Poort zou deze kosten niet voor haar rekening hoeven nemen. Het was de intentie van de Gemeente Leeuwarden dat deze kosten gedekt zouden worden uit de businesscase gebiedsontwikkeling WTC. Het is nimmer de bedoeling geweest dat deze kosten buiten de door de gemeenteraad geaccordeerde financiële kaders, van de businesscase gebiedsontwikkeling WTC, te financieren.

Wij vinden het spijtig dat hierover een dispuut is ontstaan. Afgelopen weken is er met de partners besproken hoe de kosten van de tijdelijke huisvesting gefinancierd worden en is hiervoor een oplossing gevonden. De op 20 juli 2018 met ROC Friese Poort gemaakte afspraken worden hiermee nagekomen. We vertrouwen erop dat het onderling vertrouwen hiermee is hersteld.

Was getekend Henk Deinum/Friso Douwstra
________

Uiteraard is het positieve nieuws over de bereikte overeenstemming tussen ROC Friese Poort en de Gemeente Leeuwarden ook doorgedrongen tot de burelen van SC Cambuur. Het mag voor zich spreken dat dit een geweldige opsteker is en door iedereen met een geel-blauw hart met veel enthousiasme is ontvangen.

Algemeen Directeur Ard de Graaf licht toe: “We hebben altijd vertrouwen gehouden, maar ik hoef niemand uit te leggen dat het spannende tijden zijn geweest.  We zijn uiteraard zeer verheugd met dit nieuws en kijken er naar uit om nu met alle partijen volle kracht vooruit te gaan en voor de stad en de club een geweldig nieuw stadion neer te zetten.”

Impressie: Widdershoven Architecten