058-2963300
SCC Update: “De knop moet om!”

SCC Update: “De knop moet om!”

30 mei 2018, 14:50

Het seizoen 2017/2018 zit er definitief op en zoals zo vaak in onze clubgeschiedenis was het een bewogen jaar. Sportief gezien hebben we de nodige ups en downs gehad en na een aantal voorspoedige maanden is de stadionontwikkeling in onrustiger vaarwater terecht gekomen. Tel dat op bij de vele relevante discussies binnen het Nederlandse voetbal en het is de hoogste tijd voor een nieuwe SCC Update.

Moeizame start
Ronduit teleurstellend. Zo kun je de start van het Jupiler League seizoen 2017/2018 nog het best omschrijven. In de eerste 15 wedstrijden werden slechts 14 punten behaald (0,93 per wedstrijd) en dat is te weinig voor een club als SC Cambuur. Na de trainerswissel werd het herstel ingezet en uit de overige 23 wedstrijden konden we 44 punten bijschrijven (1,91 per wedstrijd). Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een zesde plaats op de ranglijst (de beloften buiten beschouwing gelaten). Het doelsaldo van FC Emmen was helaas net iets beter, waardoor de doelstelling (2e ronde Play-Offs) net niet werd gehaald.

Veel woorden willen we liever niet vuil maken aan wat er vervolgens in de Play-Offs gebeurde. Net als jullie hebben we direct weer buikpijn als de gedachten teruggaan naar die dramatische avond. Na een 5-1 voorsprong bij rust over twee wedstrijden gebeurde het onwaarschijnlijke en werden we alsnog uitgeschakeld. Niet het eerste Cambuur-trauma in de Play-Offs, maar dat maakt het niet minder pijnlijk.

Veranderen gaat het echter niet meer en we zullen met zijn allen de knop moeten omzetten. Uiteraard is alles grondig geëvalueerd en moeten we proberen om dit als brandstof te gebruiken om het volgend seizoen beter te doen.

Jeugdopleiding
Zo groot als de kater was bij het eerste elftal, zo groot was de vreugde bij de beloften en de jeugdteams. Jong SC Cambuur, onder leiding van Dennis van der Ree, werd heel knap 2e in de ‘Eredivisie voor Beloften’ en pakten met een overwinning op Jong PEC Zwolle ook nog eens de beker.

Ook onze jeugdteams hebben een succesvol jaar achter de rug. SC Cambuur O19, O17 en O13 werden alle drie kampioen van hun Divisie en SC Cambuur O15 moet nog één tegenstander verslaan om zich te handhaven in de sterke Eerste Divisie.

Stadionontwikkeling
Het voor de toekomst van de club belangrijkste dossier is op dit moment uiteraard de ontwikkeling van een nieuw Cambuur Stadion. Zoals iedereen ongetwijfeld heeft meegekregen is er recent de nodige opschudding ontstaan rondom de plannen. Een aantal problemen heeft zich aangediend.

Samen met de Gemeente Leeuwarden, de ontwikkelaars en omwonenden hebben we in de afgelopen maanden bijzonder veel tijd en energie gestoken in het definitief maken van het stedenbouwkundig plan. Deze inspanningen hebben geleid tot een passend voorstel, waar alle partijen zich in kunnen vinden. Des te teleurstellender was de mededeling dat daags voor het indienen van dit plan aan de Gemeenteraad de plannen vanwege het ontbreken van de overeenstemming tussen de marktpartijen ‘on hold’ zijn gezet.

We zijn echter zeer strijdvaardig en hebben gezien de enorme belangen nog steeds vertrouwen in een goede afloop. In ons meerjarenplan ‘Bouwen aan de toekomst’  staat het nieuwe stadion centraal. Sterker nog: de Eredivisie-ambities, de wederopbouw van de jeugdopleiding, het beloften team en de maatschappelijke stichting ‘Cambuur Verbindt’ zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het nieuwe stadion. Zonder deze belangrijke stap heeft SC Cambuur in die vorm en ambitie geen toekomst.

Maar ook de opgelopen vertraging doet ons nu al pijn. We moeten als club alle zeilen bijzetten om op de juiste manier het nieuwe stadion te kunnen betreden. Dit gaat gepaard met vervelende beslissingen, waarbij helaas ook mensen worden geraakt. Het voetbalbedrijf proberen we hierbij zoveel mogelijk overeind te houden. Sportief presteren is en blijft namelijk de basis van ons bestaan, zowel op de korte als de lange termijn. We zullen dus komend seizoen ons spelersbudget zoveel mogelijk op het niveau van het afgelopen seizoen houden. Op alle andere onderdelen van de club zullen we de pijn gaan voelen, met als doel de club op verantwoorde wijze naar het nieuwe stadion te loodsen.

De plannen van de gebiedsontwikkeling zijn veelomvattend en dragen op vele terreinen bij aan het verbeteren van Leeuwarden en de provincie. Hoewel we uiteraard begrijpen dat geld een belangrijke rol speelt, staan de ontstane uitdagingen in onze beleving niet in verhouding tot de bijdrage van deze ontwikkeling aan de stad en regio. In dit licht zijn we dan ook verheugd met de berichtgeving dat de Provincie Fryslân betrokken is bij de gesprekken.

SC Cambuur is een belangrijk icoon van Leeuwarden en omliggende regio. Het is een volksclub die de mensen bindt, boeit en verbindt. Leeuwarden is niets zonder Cambuur en Cambuur is niets zonder Leeuwarden. Een ieder die betrokken is bij het stadionproces moet deze verantwoordelijkheid voelen en we dringen er nadrukkelijk op aan bij de Gemeente om de regie te nemen in het proces en de betrokken partijen te overtuigen om spoedig tot overeenstemming te komen.

Voetbalpiramide
Binnen het Nederlandse voetbal zijn er een aantal discussies gaande die nu al een tijd de gemoederen bezig houden. Uiteraard gaat dit ook SC Cambuur aan. We hebben als club onze verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om het Nederlandse voetbal, maar moeten tegelijkertijd het belang van Cambuur verdedigen. Een spagaat die bij veel clubs leidt tot de nodige discussie en mede zorgt voor een stroperige besluitvorming.

Wij zijn van mening dat een gezonde doorstroming tussen Eredivisie, Eerste- en Tweede Divisie belangrijk is voor het Nederlandse voetbal. Wat goed is moet sneller omhoog en wat slecht is moet sneller omlaag. Belangrijk hierbij is wel dat clubs die vanuit de Tweede Divisie kunnen promoveren ook daadwerkelijk verplicht zijn om te promoveren (onder dezelfde rechten en plichten die voor alle Eerste Divisie clubs gelden).

De topclubs zijn van mening dat beloften teams in de Eerste Divisie een belangrijke bijdrage leveren aan de opleiding van de toptalenten van Nederland. Voor de Eerste Divisie is er na de faillissementen van de diverse clubs een gedoogsituatie ontstaan. Het is voor ons als voetbalclub namelijk van groot belang om voldoende wedstrijden te kunnen spelen.

In een nieuwe competitieopzet zien wij bij voorkeur een oplossing in de doorstroming vanuit de Tweede Divisie naar de Eerste Divisie in plaats van de beloften teams. Indien dit niet haalbaar is, doordat bijvoorbeeld de bereidheid bij de Tweede Divisie er domweg niet is, zijn de beloften wat ons betreft een noodzakelijk alternatief. Echter wel enkel en alleen met de restrictie dat de beloften teams met een vaste selectie van spelers onder de 21 jaar gaan werken, die bovendien geen deel uitmaken van de eerste selectie.

Op naar sportief eerherstel
Met nog steeds een flinke kater van de uitschakeling in de Play-Offs, heeft de spelersgroep het seizoen inmiddels afgesloten. De komende weken hebben de spelers en staf vakantie en melden zich weer op zaterdag 30 juni voor de eerste training van het seizoen in het stadion. De eerste krachtmeting staat een week later op het programma, als op vrijdag 6 juli de traditionele openingswedstrijd bij en tegen DTD wordt gespeeld.

In de tussentijd wordt er op de club hard gewerkt aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en de financiële afsluiting van het huidige seizoen. Technisch Manager Foeke Booy is met de scouting en technische staf drukdoende om de selectie verder gestalte te geven, waar met het aantrekken van Sambissa, Mbende, Calor, Van Koesveld en Mous de eerste resultaten al te melden zijn. Het moge duidelijk zijn dat de Eerste Divisie komend seizoen leuker, maar ook zwaarder zal zijn dan ooit en hier ligt voor ons een geweldige uitdaging.

Resumerend kunnen we stellen dat het weer een bewogen Cambuur-jaar is geweest, maar dat er nog altijd een mooie toekomst gloort aan de horizon. Hoe rooskleurig die wordt hangt af van vele factoren, maar zeker is dat we die alleen zullen bereiken als we samen de schouders er onder zetten.

We zitten nu dan misschien even in de hoek waar de klappen vallen, terug knokken en sterker terugkomen zullen we. Gezien de eerste resultaten van de seizoenkaartverlenging (ruim 3000 stuks met nog een halve maand te gaan tot het einde van de verlengingsperiode) doen we dit zoals altijd met z’n allen en daaruit blijkt maar weer wat een bijzondere club we zijn.

Tot slot ook vanaf deze plek nog een woord van dank aan Ype Smid, die begin dit jaar zijn afscheid als voorzitter aankondigde. Na de club van de financiële ondergang te hebben gered, is Ype er in geslaagd 8 jaar lang de zo noodzakelijke ‘rust in de top’ te bewaren. Financieel en sportief gezien zijn het uitstekende jaren geweest voor SC Cambuur en we zijn Ype daar dan ook zeer erkentelijk voor. Een passend afscheid op de middenstip zal uiteraard volgen. Met Johan Schikker als nieuwe voorzitter en Bert Hollander die de portefeuille technische zaken op zich gaat nemen hebben we inmiddels overigens geschikte opvolging gevonden.

Rest ons iedereen een goede vakantie te wensen en graag tot volgend seizoen langs de lijn!

Directie & Raad van Commissarissen SC Cambuur

Foto’s: www.dijksfotografie.nl