058-2963300
SCC Update: “Met z’n allen vol achter de club staan”

SCC Update: “Met z’n allen vol achter de club staan”

1 december 2015, 14:12

Op ruim een derde van de competitie praten we een ieder graag bij over de ontwikkelingen binnen de club.

Financieel en bedrijfsvoering
Het seizoen 2014-2015 is inmiddels ook financieel afgesloten. Het is in alle opzichten een uitstekend seizoen geweest. Naast het behalen van de sportieve doelstelling (rechtstreekse handhaving) hebben we ook financieel uitstekend gepresteerd. Het seizoen 2014-2015 hebben we afgesloten met een netto winst van € 511.000,-.

Deze winst is tevens tot stand gekomen door een positief transferresultaat. Belangrijk om te vermelden is dat we een positief operationeel bedrijfsresultaat uit de exploitatie hebben behaald. Dit is het vijfde jaar op rij dat de club positieve jaarcijfers kan presenteren.

1511947-1-CAMBU-jaarcijfers

Zoals vaker gememoreerd zijn deze winstcijfers noodzakelijk om de grote verliezen uit het verleden goed te maken. We gaan de goede kant op, maar met een negatief eigen vermogen van ruim 2 miljoen zijn we nog lang niet daar waar we willen zijn. We werken toe naar de situatie dat de club een positief eigen vermogen heeft en niet meer afhankelijk is van derden. Vanzelfsprekend versnelt het spelen op Eredivisieniveau dit proces.

Voor het seizoen 2015-2016 is er begroot met lagere winstcijfers. Dit is mede ingegeven door de komst van Jong SC Cambuur. De financiële forecast laat zien dat we iets voor lopen op deze begroting.

Spelersfonds
We zijn met het spelersfonds overeengekomen dat het fonds beëindigd wordt. Dit betekent dat de transferinkomsten van spelers die per 1-1-2015 onder contract bij Cambuur zijn gekomen volledig aan de club toebehoren. Inkomsten van spelers die op 31-12-2014 onder contract stonden bij SC Cambuur worden nog verdeeld met het fonds.

Voor de club is dit een positieve ontwikkeling. De aanpassing is mede ingegeven door nieuwe regelgeving vanuit de FIFA op het gebied van Third Party Ownership (invloed op aan- en verkoopbeleid door derden). We zijn het spelersfonds zeer erkentelijk voor hun bijdrage in de afgelopen jaren.

Technische zaken
De eerste fase van deze competitie blijkt dat de punten moeilijker bij elkaar gespeeld worden dan in voorgaande seizoenen. Ondanks dat er relatief weinig verliespartijen te tellen zijn, is het aantal punten tot op heden te weinig om te kunnen rekenen op een plaats die tot directe handhaving zou leiden aan het eind van de competitie. Helaas worden nog teveel wedstrijden met een gelijkspel afgesloten met als voorlopig resultaat een plaats bij de onderste drie van de ranglijst. Uiteraard wordt constant geanalyseerd waar de problemen vandaan komen en hoe tot oplossingen te komen. Daarbij is de insteek om niet in excuses te verzanden, maar te kijken naar het verbeteren van het eigen spel.

SC Cambuur - De Graafschap

Enkele weken geleden is het besluit genomen om assistent-trainer Sandor van der Heide een andere functie te geven en niet meer als verantwoordelijke op het veld te laten fungeren als lid van de technische staf. Een weloverwogen besluit dat hoe dan ook reacties oproept. Als RvC en directie hebben we begrip voor deze reacties, maar wij zijn overtuigd dat met deze ingreep en het evenwicht in de staf verbeterd is en er andere competenties aanwezig zijn die het ontwikkelen van het eigen spel positief kunnen beïnvloeden. Henk de Jong wordt nu als hoofdtrainer geassisteerd door Arne Slot en Sipke Hulshoff, samen met Jan Bruin, René Grotenhuis (keeperstrainer) en Jeroen van Os (inspanningstrainer). Ondertussen heeft Sandor een nieuwe uitdaging gevonden in het trainerschap van Topklasser IJsselmeervogels en zal hij nog actief blijven in het scouting-en analyse team van SC Cambuur.

Jong SC Cambuur
Ons beloftenelftal, dat in een korte periode geformeerd is en bestaat uit een mix van regionale spelers en talenten afkomstig van grote clubs, laat een prachtige ontwikkeling zien. Het team speelt aantrekkelijk voetbal onder leiding van Dennis van de Ree en Arne Slot. Een exponent van deze ontwikkeling is Jamiro Monteiro, die na een aantal maanden is beloond met een contract voor 2 seizoenen en is doorgestroomd naar het eerste elftal.

Jong SC Cambuur - Jong SC Heerenveen

Transferwindow winterstop
Gedurende de maand januari zal de transfermarkt weer geopend zijn. Er zal getracht worden om de selectie te versterken, maar het uitgangspunt zal zijn dat de investering binnen de begroting moet plaatsvinden. De beleidslijn dat er geen geld wordt uitgegeven dat niet voorhanden is, zal dus leidend zijn.

Cambuur Verbindt
Ruim twee jaar geleden is de maatschappelijke stichting ‘Cambuur Verbindt’ opgericht. Samen met betrokken mensen en partijen worden er op dit moment voor jong en oud diverse projecten met SC Cambuur uitgevoerd. Cambuur Verbindt heeft inmiddels de volgende partners aan zich weten te binden: Aegon, Randstad, De Friesland Zorgverzekeraar, Wellzo en de Gemeente Leeuwarden. Samen met deze partners zetten wij in op de pijlers Talentontwikkeling, Gezondheid, Leefbaarheid en Integratie.

Mooie projecten als Playing for Success, Fier & Sterk, ons eigen 60 + team (Cambuur OldStars)zijn goed georganiseerd. Verder steunt Cambuur Verbindt Fier Friesland, het Ronald McDonald huis in Leeuwarden en het Fonds Gehandicaptensport. Hiermee blijven we dicht bij onze eigen identiteit. Met het Fonds Gehandicaptensport hebben we bovendien een partnership. Ons doel is om meer samenwerking en verbinding te vinden bij onze amateurpartners en meer G- teams in Friesland op te starten.

Daarnaast ontvangen we dagelijks vele verzoekaanvragen uit diverse hoeken van de maatschappij.
Binnen onze mogelijkheden proberen we hier zo goed mogelijk gehoor aan te geven om zo onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en de kracht van voetbal optimaal te benutten. Onze doelstellingen voor de komende jaren zijn het continueren van onze bestaande activiteiten, nieuwe partners te verbinden aan onze stichting en het initiëren van nieuwe maatschappelijke projecten. Het Cambuur Stadion wordt hierbij dagelijks ingezet als een maatschappelijk centrum, wat een prachtige dynamiek brengt tussen het voetbal en onze achterban.

Stadionontwikkeling
Vlak voor de zomer van 2015 hebben de ontwikkelaars een ontwikkelbrief ontvangen van de Gemeente Leeuwarden. Hierin staat omschreven wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn om te komen tot een nieuw stadioncomplex. De ontwikkelaars hebben de afgelopen maanden intensief gewerkt aan het concretiseren van deze businesscase. Zodra dit traject afgerond is, kan de businesscase aangeboden worden aan de Gemeenteraad. De verwachting is dat dit in januari 2016 gaat plaatsvinden.
Persconferentie SC Cambuur

We willen de adviescommissie vanuit de supporters bedanken voor de zeer interessante en zinnige bijdrage. Het rapport is ingeleverd bij de ontwikkelaars en we zullen borgen dat de aanbevelingen van de supporters waar mogelijk worden meegenomen.

Naar aanleiding van de hopelijk positieve ontwikkelingen zullen we in overleg met de Kern van Cambuur in het eerste kwartaal van 2016 een forumavond plannen om een toelichting te geven op zowel de stadionplannen als de algemene zaken binnen de club.

Het behoeft geen betoog meer dat SC Cambuur in het huidige stadion aan het plafond zit van haar mogelijkheden. Stadionontwikkeling is essentieel voor de continuïteit en ontwikkeling van onze club.

Trainingskamp
Begin januari zal SC Cambuur zich voorbereiden in de Algarve (3 t/m 9 januari). In deze week zal de basis gelegd moeten worden voor een succesvolle tweede helft van de competitie. Alles zal gericht zijn op het behalen van onze doelstelling: directe handhaving in de Eredivisie.

Op vrijdag 8 januari staat in Portugal de oefenwedstrijd SC Cambuur – Sparta Rotterdam op het programma. Hier zullen we onder andere onze oud-spelers Mart Dijkstra , Paco van Moorsel en Giovanni Hiwat treffen.
SC Cambuur in Algarve 2015

Belangrijke fase
We gaan een belangrijke fase in met de club. Boven alles staat het handhaven in de Eredivisie. We spreken de hoop en verwachting uit dat we daarom met z’n allen vol achter de club blijven staan. Laten we in Leeuwarden een positief signaal uitstralen door onze mooie club te steunen en op een goede manier in de schijnwerpers te blijven zetten!

Namens RvC & Directie,

Ype Smid, Ard de Graaf en Henry van der Vegt

Foto: www.dijksfotografie.com