058-2963300
SCC Update: “Snel duidelijkheid over restant competitie”

SCC Update: “Snel duidelijkheid over restant competitie”

26 maart 2020, 14:22

Beste supporters,

In deze onzekere tijden willen we jullie als directie graag bijpraten over de huidige stand van zaken. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat de gezondheid van iedereen momenteel het allerbelangrijkste is en dat we alle maatregelen van de overheid onderschrijven en steunen waar we kunnen. Net als iedereen zijn we enorm onder de indruk van de inspanningen en het fantastische werk van alle mensen in de zorg en andere cruciale beroepen. Namens iedereen van de club willen we ook vanaf deze plek onze dank en waardering hiervoor uitspreken.

Los van dit alles is het natuurlijk onze taak om ons te ontfermen over onze mooie club en wat dat betreft zijn er zeker zorgen. In de afgelopen jaren hebben we onze financiële positie stap voor stap opgebouwd en dat maakt dat er geen acute zorgen zijn voor wat betreft de liquiditeit en het uitbetalen van de salarissen. Wel hebben we net als zoveel clubs en bedrijven plotseling geen inkomsten meer en lopen we forse bedragen mis als het gaat om kaartverkoop en horeca. Daarnaast hebben ook veel van onze sponsoren het moeilijk en is het koffiedik kijken wat de gevolgen van deze crisis zijn voor de lange termijn.

Wel zullen we binnenkort onze campagnes starten voor de seizoenkaarthouders en sponsoren voor het seizoen 2020/2021. Hierbij zullen we zoveel mogelijk rekening houden met de huidige omstandigheden. Nadere informatie hieromtrent volgt medio april.

Als het gaat om de korte termijn, en het vervolg van de competities in het bijzonder, zijn we van mening dat er vooral snel duidelijkheid moet komen. De huidige status maakt dat niemand weet waar we aan toe zijn.

Zoals jullie vast hebben gelezen zijn er afgelopen maandag 3 scenario’s vastgesteld door de KNVB.

  1. De competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot 1 juni zonder publiek);
  2. De competities worden uitgespeeld tot na 30 juni (afhankelijk van besluit UEFA);
  3. De competities worden niet uitgespeeld.

Scenario 1 is afhankelijk van de besluiten van de overheid en scenario 2 van de UEFA en de FIFA.

Inhoudelijk gaat de KNVB de scenario’s in de komende tijd verder uitwerken in de wetenschap dat de uitgangspunten op ieder moment weer kunnen wijzigen. Iedereen begrijpt dat de KNVB in deze voor een enorme uitdaging staat en wat regie en communicatie betreft pakt de bond dit tot dusver uitstekend op. We vergaderen iedere twee dagen met alle betrokken partijen en bij grote ontwikkelingen is er direct contact.

Bij de uitwerking van scenario 3, dus wanneer de bal dit seizoen niet meer gaat rollen, vertrouwen we er op dat de huidige stand op de ranglijst, na meer dan driekwart van de wedstrijden, bepalend is. Het mag voor zich spreken dat het onze sterke voorkeur heeft om promotie over een volledig seizoen af te dwingen, maar het moet wel voor iedereen verantwoord zijn.

Het moge duidelijk zijn dat het ontzettend ingewikkeld en gecompliceerd is om tot een rechtvaardig besluit te komen. Desalniettemin willen we nogmaals benadrukken dat er wel op korte termijn duidelijkheid zal moeten komen. Beleidsmatig (spelerscontracten, opties, seizoenkaarten, sponsoring, etc.) zijn er vele beslissingen te nemen die niet langer kunnen wachten. Daarnaast is het van belang om het nieuwe seizoen en de voorbereiding daarop zo min mogelijk te laten verstoren door de huidige problematiek.

Ook voor de spelers en trainers is het momenteel een bijzondere en onzekere tijd. Onze voetballers trainen momenteel door met individuele programma’s en worden op afstand met de diverse technieken gevolgd en gemeten. Net als jullie keek de selectie enorm uit naar een geweldige apotheose als afsluiting van een tot dusver prachtig seizoen. Door de huidige extreme omstandigheden staan ze nu noodgedwongen in de wachtstand. Dat is, alhoewel niet makkelijk, overigens volstrekt logisch en terecht.

Het belangrijkste voor nu is echter dat iedereen gezond blijft en zich aan de regels van de overheid houdt. Pas daarom op elkaar en we hopen jullie snel weer onder normale omstandigheden te mogen begroeten in het Cambuur Stadion.

Ard de Graaf & Gerald van den Belt
Directie SC Cambuur