058-2963300

Statement RvC & Directie: ‘Om meerdere redenen een teleurstellende avond’

24 augustus 2015, 11:38

Beste supporters,

Afgelopen zaterdag was het om meerdere redenen een slechte dag voor onze club. Het is lang geleden dat we in eigen huis zo fors onderuit zijn gegaan, en dat doet altijd even pijn. Toch voelden we ons als club, staf en spelers enorm gesteund dankzij de geweldige sfeer en aanmoedigingen die ondanks de stand onophoudelijk bleven komen. Hiervoor niets dan dank en complimenten.

Dit staat echter haaks op de spreekkoren van een deel van het publiek aan het adres van een medewerker van onze club. Laat duidelijk zijn dat dit voor ons volstrekt ontoelaatbaar is. Het is teleurstellend en kwetsend bovendien dat een medewerker, die op juiste wijze het beleid van de club uitvoert, op een dusdanige wijze door onze eigen supporters wordt bejegend.

Er zijn bij de thuiswedstrijd tegen Feyenoord onacceptabele zaken voorgevallen, waar we als club op hebben gereageerd middels een lokaal stadionverbod. Op het moment dat je als supporter de keuze maakt om gedrag te vertonen dat niet past in een stadion en in de maatschappij in het algemeen, neem je duidelijk zelf het risico op maatregelen. Overigens bestaat er de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de genomen maatregel.

Resumerend willen we nogmaals duidelijk maken dat het middels spreekkoren of welke vorm dan ook keren tegen een medewerker absoluut onacceptabel is. In het belang van onze club zullen we hier nu en in de toekomst hard tegen blijven optreden.

RvC & Directie SC Cambuur

Foto: www.dijksfotografie.com