058-2963300
Toelichting jaarcijfers 2015/2016

Toelichting jaarcijfers 2015/2016

4 november 2016, 10:02

Het seizoen 2015/16 is sportief gezien een zeer slecht jaar geweest. Met slechts 18 punten eindigde SC Cambuur op de laatste plaats, met als gevolg rechtstreekse degradatie. Financieel gezien was het wel een heel goed jaar met een ruime winst. Winst maken is noodzakelijk voor Cambuur. Nog steeds kampt de club met een negatief eigen vermogen.  Door stabiel financieel beleid heeft de club enorme stappen in de goede richting gezet, maar nog steeds blijft dit een punt van zorg.

Financieel
Het seizoen 2015/2016 is afgesloten met een ruime winst van € 554.000 daar waar een winst van 90k was begroot.  Hiermee is voor het zesde opeenvolgende jaar een positief resultaat geboekt. Ook het bedrijfsresultaat is met een winst van € 415.000 zeer positief afgesloten.

De inkomsten vielen iets hoger uit dan begroot. Dit komt vooral door inkomsten uit ticketing en sponsoring. De slechte sportieve prestaties waren ook van invloed op de inkomsten. Met name de inkomsten uit horeca en merchandising liepen in de  tweede seizoenshelft terug.

0001

SC Cambuur ontving transfersommen voor o.a. Ogbeche en Reijnen. Over deze spelers heeft nog een afdracht aan het spelersfonds plaatsgevonden. Vorig jaar hebben we al kunnen melden dat we met het spelersfonds zijn overeengekomen dat het fonds beëindigd wordt. Dit betekent dat de transferinkomsten van spelers die per 1-1-2015 onder contract bij Cambuur zijn gekomen volledig aan de club toebehoren. Inkomsten van spelers die op 31-12-2014 onder contract stonden bij SC Cambuur worden nog verdeeld met het fonds.

Belangrijkste reden voor de ruime winst is het helaas niet hoeven uitkeren van handhavingsbonussen door de degradatie. De staat van het stadion baart ook zorgen. De directie heeft een inventarisatie laten maken van acuut achterstallig onderhoud van het stadion. Hiervoor is een voorziening getroffen.

0002

Huidig seizoen
De verwachting voor het komende seizoen zijn financieel gezien ook wederom positief. De begroting is € 50.000 positief en de prognose laat een overschrijding zien van de begrote winst. De begrote winst is wel aanzienlijk lager dan de afgelopen jaren. Maar dit heeft alles te maken met het feit dat we niet meer in de Eredivisie spelen en daardoor fors minder inkomsten hebben.

Naast de financiële en sportieve ambities, is voor de continuïteit van de club de accommodatieontwikkeling een cruciale ambitie komend seizoen. Hierover wordt al jaren gesproken. Het afgelopen seizoen zijn er enkele belangrijke stappen gezet in het proces. De verwachting is dat er op korte termijn definitief knopen worden doorgehakt.