058-2963300
Topsport en onderwijs: samenwerking tussen Jeugdopleiding en Piter Jelles uitgelicht

Topsport en onderwijs: samenwerking tussen Jeugdopleiding en Piter Jelles uitgelicht

2 december 2022, 11:07

Rik Reinsma is naast hoofdtrainer van SC Cambuur O18 ook coördinator van het onderwijs vanuit de Jeugdopleiding. Samen met vijf studiecoördinatoren zorgt Rik voor het contact en de verbinding tussen speler, school en SC Cambuur. In dit artikel geven we een uniek kijkje in de samenwerking tussen SC Cambuur, Piter Jelles en de studiecoördinatoren.

Rik is nu zo’n twee en een half jaar werkzaam bij SC Cambuur. Begonnen op het CIOS, waarna hij aan de ALO is gaan studeren. Zijn afstudeerstage heeft hij gedaan bij de Piter Jelles Scholengemeenschap. Zijn contacten met Piter Jelles maakte hem de ideale persoon om Coördinator Onderwijs te zijn voor SC Cambuur. In een cyclus van twee á drie weken komt er een studiecoördinator op de verschillende vestigingen van Piter Jelles. Zij gaan met de docenten in gesprek, hier hebben ze het over alles dat betrekking heeft op de leerling en gaan zij met de leerling in gesprek over hoe zij samen het beste eruit kunnen halen.

In 2016 kwam de vraag vanuit SC Cambuur bij Piter Jelles om samen mogelijkheden te verkennen voor het leveren van maatwerk aan de jongens die bij Cambuur voetballen. Als openbare scholengemeenschap met de slogan ‘volg je talent’, was de vraag ‘Wie van jullie wil profvoetballer worden?’ aftrap voor een verkenning van het combineren van onderwijs en topsport.

Sinds twee jaar wordt er samengewerkt met studiecoördinatoren. Zij begeleiden de speler met de combinatie tussen voetbal en school. De studiecoördinator gaat verder de diepte in met de leerling, zij helpen met plannen en bouwen aan de individuele vaardigheden. “Het doel is vooral dat spelers aan het einde van hun Cambuur-opleiding ook een waardevol diploma hebben waarmee ze iets moois kunnen doen in de maatschappij, als ze niet doorstromen naar het eerste elftal van SC Cambuur. Mijn doel is daarnaast dat de spelers zelfstandig worden in hun leerproces (persoonlijk leiderschap)”, aldus studiecoördinator Brian Verlaan. De studiecoördinatoren zijn er ook voor de spelers om bijvoorbeeld onzekerheden mee te delen, zoals of hun aanstelling bij SC Cambuur wordt verlengd. Dit is natuurlijk een spannend moment, lukt dit niet dan wordt de speler opgevangen door de studiecoördinator en ook op de school wordt hulp geboden.

“Het is heel belangrijk dat we een goede verbinding hebben met de school, dit heeft er mee te maken dat we als SC Cambuur in samenwerking met het Piter Jelles van 08.00 uur tot 17.00 uur het kind aan het opvoeden en begeleiden zijn. Veel vaardigheden hebben verbanden tussen school en Cambuur die de speler hun hele leven lang kan gebruiken. Doordat wij zo nauw met elkaar samenwerken kan je een betere connectie maken met het kind.”

“We vinden het erg belangrijk dat de speler een startkwalificatie haalt, zodat de speler alsnog een vervolgopleiding kan doen als hij het profvoetbal niet haalt. Hoe begeleid je deze jonge mensen bij het proberen te realiseren van hun droom én ze tegelijk voor te bereiden op een maatschappelijke toekomst. Waarbij in beide gevallen de basis, die je meekrijgt tijdens je schooltijd op het voortgezet onderwijs, enorm belangrijk is. Hoe zorgen we met elkaar dat deze jongens later terugkijken op een fijne periode, een mooie ervaring en leerzame tijd? Dat is het samenspel waar de samenwerking van OSG Piter Jelles en SC Cambuur voor staat.”

Dat de spelers hun pijlen richten op het worden van profvoetballer is geen verrassing. Voor de spelers vraagt dit de nodige planning en discipline, dit geld natuurlijk niet alleen bij SC Cambuur maar ook op school is dit een belangrijk onderdeel. De ontwikkeling van het brein is nog in volle gang en dat zorgt ervoor dat het voor een speler extra moeilijk is om bijvoorbeeld te plannen. Om daar mee te helpen is Piter Jelles, waar veel van de spelers op school zitten, gestart met het maken van individuele leerplannen (ILP). Elke speler die onder de topsport samenwerking valt, vult hun doelen in voor voetbal én school. Zo worden de spelers uitgedaagd verder na te denken over wat en wie zij nodig hebben om hun doelen waar te maken. Het ILP biedt de ruimte om afspraken vast te leggen waar alle docenten, mentoren en trainers van op de hoogte zijn. Ook wordt er nagedacht over de leefstijl van de speler zoals de voeding, het gebruik van media en sociale contacten.

In de zes jaar dat de samenwerking zo intensief is geworden is er natuurlijk ook veel verbeterd. Zo is Rik of een studiecoördinator vaker aanwezig op school, wat resulteert in de speler die dit ziet en makkelijker een stap kan maken voor hulp. Wanneer spelers bijvoorbeeld uren missen, is dit beter te controleren en kan er eerder passende hulp worden geboden.

En of er al resultaat is te zien? Door de vele ontwikkelgesprekken hebben spelers die bijvoorbeeld eerst onvoldoende stonden nu hun examens gehaald. Waardoor je echt ziet dat het doel waar je hard voor hebt gewerkt uiteindelijk goed uitpakt. Vier keer in het jaar zijn er ontwikkelgesprekken, waarvan minstens één met school is en de hoofdtrainer samen is. Eens in de drie weken komt de topsportcoördinator langs op school en is aanwezig tijdens gesprekken. Dit sluit ook perfect aan op de visie van de club.

Hoe komt de toekomst er uit te zien? Tijdens het gesprek met Rik kwam er naar voren dat er graag onderwijs op de club aangeboden zou kunnen worden. Hierdoor heb je de spelers meer op de club zodat je contact met de spelers nog beter kan worden. Ook een vaste extra trainingsdag zou in de toekomst fijn zijn. We kijken steeds opnieuw hoe we het beste maatwerk kunnen bieden en zijn trots op wat we samen tot nu toe bereikt hebben.

Foto: SC Cambuur Jeugdopleiding