058-2963300
Wachtlijst seizoenkaart Noord-tribune

Wachtlijst seizoenkaart Noord-tribune

Het is een luxeprobleem, maar op dit moment zijn er gezien de grote vraag nog geen seizoenkaarten beschikbaar voor de Noord-tribune. Wel is het mogelijk om je in te schrijven voor de wachtlijst.

Update: de verlengtermijn is inmiddels verstreken en de eerste groep supporters heeft inmiddels meer informatie ontvangen.

Wachtlijst seizoenkaart Noord-tribune

  • DD slash MM slash JJJJ