058-2963300

Projecten

Om zo goed en effectief mogelijk gebruik te maken van de verbindende kracht die sport ,en in bijzonder voetbal heeft, richt Cambuur Verbindt zich op drie hoofdpijlers. Net als SC Cambuur op het veld, wil Cambuur Verbindt namelijk ook op maatschappelijk gebied met scherp schieten in plaats van losse flodders.

De drie hoofdpijlers van Cambuur Verbindt zijn Leefbaarheid, Gezondheid en Talentontwikkeling. Onderstaand vindt u per pijler de verschillende lopende projecten.

Gezondheid
Talentontwikkeling
Integratie & Leefbaarheid