058-2963300
Cambuur Verbindt

Cambuur Verbindt

Meer Dan Voetbal
Cambuur is veel meer dan voetbal. Cambuur heeft ook een maatschappelijke taak. Want voetbal verbindt: burgers, bedrijfsleven en overheid. Professionals en amateurs. Het verbindt mensen die dankzij Cambuur nieuwe kansen zien.

Helden en Voorbeelden
Cambuur kent twee organisaties. De Betaald Voetbal Organisatie Cambuur voor alles wat met voetbal te maken heeft. En de Stichting Cambuur Verbindt voor maatschappelijke taken. Dit doen we met inzet van stadion, staf, medewerkers en vooral de spelers van de Cambuur. Want voor jong en oud zijn voetballers helden met een grote, motiverende rol.

Cambuur Verbindt
Cambuur Verbindt werd opgericht in november 2013. Het bestaat uit een bestuur en medewerkers die dagelijks alle activiteiten en projecten organiseren. Dat zijn er vele. Cambuur Verbindt richt zich hierbij op drie pijlers: Talentontwikkeling, Gezondheid en Integratie/Leefbaarheid. Onze visie: ieder mens is uniek, heeft bijzondere kwaliteiten en verdient een plaats in onze samenleving.

Partners
Cambuur Verbindt betaalt haar activiteiten met bijdragen van vrienden, partners en fondsen. Een vriend betaalt € 250,- per jaar en wordt vermeld op deze site. Een partner betaalt € 5000,- per jaar en krijgt in het stadion veel exposure. De combinatie voetbal & maatschappelijk biedt onze sponsors een prachtig platform. Immers, onze doelstelling sluit perfect aan bij het MVO-beleid van vele organisaties. Overweegt u vriend of partner te worden? Klik dan hier.

Stichting Cambuur Verbindt
Cambuurplein 44
8921 RG Leeuwarden
Bankrekeningnummer: NL09RABO0191833495
RSIN-nummer: 8537.84.814

ANBI-status
De Belastingdienst heeft Cambuur Verbindt de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gegeven. Bedrijven en particulieren kunnen daardoor gebruik maken van de fiscale voordelen die gelden voor een ANBI.

Beleidsplan

Jaarverslagen en -rekeningen
Jaarrekening 2015 Cambuur Verbindt
Jaarrekening 2016 Cambuur Verbindt
Jaarrekening 2017 Cambuur Verbindt
Jaarrekening 2018 Cambuur Verbindt
Jaarrekening 2019 Cambuur Verbindt
Jaarrekening 2020 Cambuur Verbindt
Jaarrekening 2021 Cambuur Verbindt
Jaarrekening 2022 Cambuur Verbindt
Jaarrekening 2023 Cambuur Verbindt

Het Stichtingsbestuur
Het bestuur bepaalt het beleid en geeft richting aan de activiteiten van de Cambuur Verbindt. De bestuursleden vertegenwoordigen de stichting naar de samenleving. De bestuurders van de stichting doen hun werkzaamheden om niet en krijgen derhalve geen vergoeding. Tijdens de vergaderingen van het stichtingsbestuur is desgewenst een afgevaardigde van directie of Raad van Commissarissen van de BVO Cambuur aanwezig.

Het bestuur bestaat uit de onderstaande drie personen.

Voorzitter: Andries van Weperen
Penningmeester: Fred van Gelderen
Communicatie: Wytze Visser